O mně

 

Jmenuji se Marcela Kunešová a vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor právo. Již po celou dobu studia jsem se zabývala německým jazykem, strávila jsem roční pobyt na Universität Passau v rámci programu Erasmus a dále pokračovala studiem němčiny pro právníky na UK.

 

Po ukončení studia jsem začala pracovat pro německou advokátní kancelář sídlící ve městě Cham a od roku 2012 pracuji jako firemní právník a překladatel skupiny společností pod německým vedením.

 

V rámci své práce jsem buď přeložila nebo často spíše sama dvojjazyčně vytvořila nespočet právních dokumentů nejrůznějšího charakteru – pracovní smlouvy, upomínky, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, obchodní podmínky, závazky mlčenlivosti, výzvy k úhradě, výzvy finančních úřadů, textové části projektových dokumentací apod.

 

Neustále se dovzdělávám absolvováním nejrůznějších překladatelských a tlumočnických kurzů.

©Marcela Kunešová, všechna práva vyhrazena.