Nabízené služby

 

Překlady všech textů, zejména se specializací na právní texty, smlouvy, notářské zápisy. Ověřené překlady různých dokumentů dle Vaší potřeby – rodné listy, oddací listy, rozhodnutí o dědictví, zakladatelské dokumenty společností apod. Předání dokumentu ke svázání – Praha 6, Praha 2, po dohodě kdekoliv po Praze.

 

Vedení korespondence s Vašimi německými klienty, překlady zaslané korespondence a odpovědi na dopisy, emaily apod.

Ověřené překlady, vč. překladů v elektronické podobě

V březnu 2022 jsem se stala soudním překladatelem podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a obdržela jsem překladatelskou pečeť. Mohu tedy ověřeně přeložit jakýkoliv Vámi požadovaný dokument, pokud toto ověření potřebujete k dalšímu použití, či tak stanoví zákon, předpis EU nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Pokud uzná zahraniční orgán ověřený překlad z České republiky, ráda jej dle doporučení Ministerstva spravedlnosti s Vámi ověřeně podepíši pro pozdější použití.

 

Provádím rovněž překlady v elektronické podobě dle zákona s ověřeným elektronickým podpisem uloženým na certifikátu s platným časovým razítkem, které jsou velmi rychlé, lze je ihned poslat na úřady a elektronický podpis by měl být bez problémů uznáván v celé EU.

Proč jsem lepší než agentura

Oslovíte-li agenturu, nikdy nevíte, kdo pro Vás překládá. Delší texty se rozdělí na více částí a překládají je často brigádníci. Já pro Vás přeložím celý text sama, za svůj překlad si odpovídám, mohu překlad dovysvětlit, mohu Vám pomoci s výkladem textu, s porozuměním dokumentu. Netvrdím, že jsem nejlevnější, ale na rozdíl od agentury víte, kdo pro Vás pracuje.

©Marcela Kunešová, všechna práva vyhrazena.